Voorzorg

Voorbereidingen rond de dood

Er zijn culturen waar vrouwen op hun trouwdag al beginnen met het borduren van hun lijkwade, het kleed waarin zij na hun overlijden gewikkeld zullen worden. Daar is de dood als vanzelfsprekend onderdeel van het leven. Tot voor kort was dit in onze cultuur taboe en stonden wij er liever niet bij stil. Maar sterven hoort bij het leven, en door dat te onderkennen wordt het juist minder beladen.

Soms komt een overlijden heel onverwacht, bijvoorbeeld na een ongeval.  Maar het kan ook zijn dat iemand ziek wordt en weet dat het einde nadert. Monique Dommanschet UitvaartbeZieling wil mensen inspireren om stil te staan bij het leven en om nadenken over de dood toegankelijker te maken. Vaak is het heel zinvol om te praten over het (naderende) afscheid en zelfs voorbereidingen te treffen voor de uitvaart. Het kan de voortbestaanden tot grote steun en troost zijn als zij weten wat jouw wensen zijn. Wil je begraven of gecremeerd worden, hoe stel je jouw afscheidsplechtigheid voor, welke muziek je wil laten horen, wil je een kist of liever een wade?  Er zijn zoveel mogelijkheden waar Monique Dommanschet meer bekendheid aan wil geven, en die op een prettige, lichte manier besproken kunnen worden.

Een voorbereidingsgesprek kan ten allen tijde plaats vinden, bij U thuis of op een andere lokatie. Tijdens dit gesprek inventariseert Monique de wensen, en overlegt en adviseert zij de mogelijkheden. In grote lijnen wordt de uitvaart besproken, waarvan een verslag wordt gemaakt met eventueel een proforma. Aan deze service zijn geen kosten verbonden.
 
’ Geen mens hoeft bang te zijn om te sterven,
als hij begrepen heeft wat het is om te leven’.

Mogelijkheden

De Wet op Lijkbezorging heeft een aantal regels opgesteld waar men na een overlijden rekening mee moet houden. Dat is ‘wat moet’, maar daarnaast is er gelukkig heel veel wat kan en mag. Hieronder enkele voorbeelden:

Wat moet

 • Een arts moet zo spoedig mogelijk de aard van overlijden vast stellen
 • Er moet aangifte van overlijden worden gedaan in de plaats waar de overledene is gestorven
 • De gemeente verstrekt verlof tot begraven of cremeren, en een akte van overlijden (nodig voor afhandeling nalatenschap)
 • Op moment van begrafenis of crematie moet het lichaam van de overledene volledig bedekt zijn, dit mag door middel van een gesloten kist of mand, wade of doeken eventueel met opbaarplank
 • De omhulling krijgt een registratienummer en een bijbehorend registratieformulier

Wat mag

 • De overledene zelf wassen, aankleden en eventueel opmaken
 • Je dierbare thuis opbaren; dat kan op verschillende manieren
 • Je dierbare zelf in de kist leggen, deze sluiten, zelf dragen, zelf vervoeren
 • Een herdenkingsdienst houden op een niet traditionele plaats en tijd
 • Zelf de kist laten zakken of de overledene begeleiden  naar de ovenruimte
 • En nog veel meer…

Wat kan

 
‘Het kan niet verkeerd zijn als het goed voelt.’
Cookie instellingen