Wat is een levenseindecoach?
Onder coachen wordt verstaan: begeleiden, bijstaan, ondersteunen en opvangen. Precies dàt is waar mensen behoefte aan hebben als het levenseinde nadert. Sterven is een universeel maar vooral uniek proces. Ieder doet dat op eigen wijze maar er zijn veel overeenkomsten in stervensprocessen. Vaak is er sprake van angst, onzekerheid, onmacht en pijn; bij degene die gaat sterven maar ook bij de naasten. Als levenseindecoach bied ik een luisterend oor en geef steun, advies en begeleiding aan degene die zal gaan sterven en aan de familie en of vrienden daar omheen.
 
Maatwerk
Zoals ieder mens uniek is, geldt dat ook voor het levenseinde. Evengoed is het voor iedereen een onbekend proces dat veel vragen op roept. Misschien is er angst voor de dood of zorgen over nabestaanden. Het benoemen van angsten en gevoelens, praten over je levensvisie of terugkijken op je geleefde leven kan rust geven. Soms zijn er nog zaken af te ronden of wil men alvast de uitvaart bespreken, een herinneringsboek of video maken of gewoon samenzijn met geliefden en vrienden. 
Als ervaringsdeskundige kan ik uitleggen wat er kan gebeuren in de stervensfase en welke keuzes men daar zelf in heeft.
 
Kennismaking
Mijn levenseindecoaching is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen. Het uitgangspunt is de wens en de eigen regie van cliënten en hun naasten. Tijdens een kennismakingsgesprek kijken we naar de wensen en diensten die mogelijk zijn. Dit gesprek is gratis en er zit verder geen verplichting aan. Wanneer besloten wordt tot een vervolgtraject zullen we schriftelijk vastleggen wat wensen, diensten en vergoeding zullen zijn.
 
Mogelijkheden
Zoals gezegd zijn mijn diensten op maat en volgens wens van client en naasten, maar om een idee te geven zet ik wat onderwerpen op een rij die mogelijk van belang kunnen zijn:
  • Inventariseren van wensen client en naasten
  • Informatie geven over Waardig Sterven (natuurlijke dood/palliatieve sedatie, euthanasie, versterven)
  • Informatie over Wilsverklaring, Volmacht inzake medische besluitvorming, Behandelverbod
  • Informatie over Palliatieve zorg en Terminale zorg
  • Wat wil je nog doen, wie wil je nog zien? Tips en advies
  • Wat laat je na aan je dierbaren/vrienden? Tips en advies
  • Hoe wil je je uitvaart vormgeven? Tips en advies
  • Informatie over het stervensproces
  • Advies en ondersteuning naasten, zelfzorg en levenseinde-ervaringen
  • Advies en ondersteuning  na overlijden
Voor informatie of afspraak:
06 26 03 98 85
monique.levenseindecoach@ gmail.com
 
 
Cookie instellingen